page_banner

TB

  • တီဘီရောဂါ Antibody အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ

    တီဘီရောဂါ Antibody အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ

    TB Antibody Rapid Test ကိရိယာသည် လူ့သွေးရည်ကြည် သို့မဟုတ် ပလာစမာရှိ ပဋိပစ္စည်းများ (IgG နှင့် IgM) ဆန့်ကျင်ဘက်တီဘီရောဂါ (M.TB) ၏ အရည်အသွေးကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် ကြားညှပ်နှစ်ဘက်စီးဆင်းမှု chromatographic immunoassay တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို စီစစ်မှုအဖြစ်နှင့် အမ်တီဘီရောဂါကူးစက်မှုကို ရောဂါရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။TB Antibody Rapid Test ကိရိယာပါရှိသော မည်သည့် ဓာတ်ပြုနမူနာကိုမဆို အခြားစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း(များ) နှင့် ဆေးခန်းတွေ့ရှိချက်များဖြင့် အတည်ပြုရပါမည်။

  • တီဘီရောဂါ IgG/ IgM အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ

    တီဘီရောဂါ IgG/ IgM အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ

    TB IgG/IgM Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) သည် လူ့သွေးရည်ကြည် သို့မဟုတ် ပလာစမာရှိ ပဋိပစ္စည်းများ (IgG နှင့် IgM) ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အသားညှပ်ပေါင်ဒါတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို စီစစ်မှုအဖြစ်နှင့် အမ်တီဘီရောဂါကူးစက်မှုကို ရောဂါရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။TB IgG/ IgM Rapid Test ကိရိယာပါရှိသော မည်သည့် ဓာတ်ပြုနမူနာကိုမဆို အခြားစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း(များ) နှင့် ဆေးခန်းတွေ့ရှိချက်များဖြင့် အတည်ပြုရပါမည်။